Полезни съвети при сделки

Полезни съвети при сделки

Полезни съвети при сделки   Какви документи се изискват от продавача при продажба на имот? При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи: А. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост); Б. Документ за самоличност (лична карта, паспорт); В. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба); Г. Скица…
Read more