Category: Недвижими имоти

Брокер

Правила за безопасност при сделки

Правила за безопасност при сделки

Правила за безопасност при сделки “Всеки ден на сайта за обяви Bazar.bg няколкостотин хиляди души продават вещите си, печелят пари, развиват бизнеса си. За съжаление, между тези стотици хиляди има и недобросъвестни хора. Eкипът на Bazar.bg се грижи за своите потребители и споделя с Вас полезни съвети, които ще Ви помогнат да избегнете неприятностите. Общи…
Read more

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Преференциални цени на електрическата енергия 2023 Евроамазон СЛ ЕООД   Р Е Ш Е Н И Е № Ц-13 от 30.06.2023 г. КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ: Определя, считано от 01.07.2023 г., преференциални цени, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както следва: Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана…
Read more

Сериозният Брокер

Сериозният Брокер

Сериозният Брокер “На първата среща, в продължение на повече от час и половина, ни разясняваше как работи и ни разпитва какво точно търсим докато водеше записки. Не ни излъга като каза, че ще е трудно. А да, имаше и бонбонки. Търсеше даже и в неработни дни. Намери ТОЧНО това, което искахме за по-малко от месец.…
Read more

Договор за посредничество

Договор за посредничество

Договор за посредничество ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Днес .2023 г. в гр. между: “Евроамазон СЛ ЕООД”, със седалище и адрес на управление – гр София , п.к.1700 ул. Йордан Радичков 7А, вх А, ап.4, с ЕИК 207108646, представлявано от Стефан Георгиев Спасов, в качеството си на управител, тел. +359 894 83 51 66, е-mail:…
Read more

Полезни съвети при сделки

Полезни съвети при сделки

Полезни съвети при сделки   Какви документи се изискват от продавача при продажба на имот? При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи: А. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост); Б. Документ за самоличност (лична карта, паспорт); В. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба); Г. Скица…
Read more

Позвъни